Hallo België!

Na lang wachten is het dan nu zover, Juffrouw Thee is nu ook in België!!

Speciaal voor onze lieve zuiderburen die veel belangstelling tonen in onze thee variaties, besloot Juffrouw Thee medio november om ook een vestiging in België te openen. Hiervoor gingen wij op zoek naar een partij die onze naam en ons concept in België perfect kon uitvoeren. Na enige gesprekken met verschillende potentiele partijen zijn wij uiteindelijk in zee gegaan met Sabrina en is Juffrouw Thee België een feit. Wij hopen hiermee onze Belgische klanten een plezier te doen en hun onze thee variaties aan te kunnen bieden.

Wij wensen Sabrina en haar team dan ook veel succes toe!

Bonjour la Belgique!

Après une longue attente, le moment est venu, Miss Tea est désormais également en Belgique !!

Surtout pour nos charmants voisins du sud qui montrent beaucoup d’intérêt pour nos variations de thé, Miss Tea a décidé à la mi-novembre d’ouvrir également une succursale en Belgique. Pour cela, nous sommes allés à la recherche d’une fête qui pourrait parfaitement mettre en œuvre notre nom et notre concept en Belgique. Après quelques conversations avec diverses parties potentielles, nous avons finalement commencé à travailler avec Sabrina et Miss Tea Belgium est maintenant un fait. Nous espérons rendre service à nos clients belges et pouvoir leur proposer nos variétés de thé.

Nous souhaitons à Sabrina et à son équipe plein succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *